Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel:

WDK group, s. r. o.
IČO: 47524669
DIČ: 2023944131
IČ DPH: SK2023944131
Sídlo společnosti: Kováčska 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Společnost zapsaná v: Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka číslo: 94438/B

Seznam okruhů:

•    Rozsah působnosti
•    Smluvní partneři
•    Nabídka a kroky nezbytné pro uzavření smlouvy
•    Právo na odstoupení od smlouvy
•    Ceny a přepravní náklady
•    Dodací podmínky
•    Platební podmínky
•    Výhrada vlastnického práva
•    Poškození způsobené přepravou
•    Záruka a reklamace
•    Další informace

 

1.Rozsah působnosti

Na všechny objednávky realizované prostřednictvím našeho e-shopu a dodávky) WDK group s.r.o. spotřebitelům se vztahují Všeobecné obchodní podmínky (VOP). Spotřebitelem je každá fyzická osoba, provádějící právní úkon za účelem, který nelze z jeho povahy započítat ani do podnikatelské činnosti, ani do činnosti samostatně výdělečně činné osoby.

2.Smluvní partneři

Kupní smlouva se uzavírá se společností WDK group, s. r. o. V případě Vašich dotazů, reklamací a stížností se můžete v pracovních dnech obrátit na náš zákaznický servis.
Kontakty: sklad@kavalucaffe.cz anebo objednavky@kavalucaffe.cz , mobil: +421902 797 825.

3.Nabídka a kroky nezbytné pro uzavření smlouvy

Zobrazení produktů prostřednictvím e-shopu nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jen výzvu na objednávku. Všechny informace o nabízeném zboží v internetovém obchodě jsou převzaty z oficiální stránky výrobců, resp. dodavatelů a z ostatních veřejně dostupných zdrojů. Stisknutím tlačítka Objednávka s povinností platby zadáte závaznou objednávku zboží vloženého do nákupního košíku. Potvrzení přijetí Vaší objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky a v této fázi nepředstavuje akceptaci objednávky. K akceptování Vaší objednávky z naší strany dochází na základě zaslání e-mailu o Akceptaci objednávky.

4.Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů při zakoupení zboží na dálku. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dnů ode dne, kdy jste převzali zboží do svého vlastnictví Vy nebo Vámi určená třetí osoba, pokud jde o jinou osobu než o objednavatele.

Odstoupení od smlouvy – Spotřebitel

Spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která si objednává zboží výhradně pro soukromé účely. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku přísluší spotřebiteli. Podle § 7, odst. 6 písm. d) a e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

6) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  1. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  2. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

a právě proto není možné do 14 dnů odstoupit od otevřeného balení zrnkové nebo mleté kávy.

Při otevřeném balení zakoupených PODŮ (otevřená krabice v níž se nacházejí samostatně balené pody) je možné pro Spotřebitele do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, avšak vrácená peněžní částka se alikvotně sníží o počet použitých/spotřebovaných podů z původního balení. 

Právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů neplatí pro spotřebitele, v jakémkoliv případě, pokud spotřebitel odkoupil zboží přímo v místě provozních prostorů prodávajícího, a ne na dálku.

Odstoupení od smlouvy – Firma

S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Zboží může být použito za účelem zjištění jeho povahy a vlastnosti; avšak nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, opotřebované nebo znečištěné zboží apod.). Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). V případě odstoupení od smlouvy právnické osoby (firmy) je uplatnění práva na odstoupení posuzováno individuálně.

Postup při odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nás musíte informovat zasláním jednoznačného vyjádření o Vašem záměru odstoupit od smlouvy (např. e-mailovou zprávou nebo poštovním dopisem) na následující adrese:

Adresa: Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis), Slovenská republika

e-mail: objednavky@kavalucaffe.cz anebo sklad@kavalucaffe.cz

Vyplněný Formulář na odstoupení od kupní smlouvy prosím vytiskněte a přiložte ho k vrácenému zboží, jinak vaši zásilku nebude možné správně identifikovat! Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku


V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se za dostatečné považuje, jestliže odešlete informaci o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vrátit Vám všechny platby, které jsme od Vás při nákupu dostali, včetně poplatku za přepravu, jestliže byl účtován (s výjimkou dodatečných nákladů, které vzniknou tím, že si zvolíte způsob přepravy odlišný od námi nabízené, nejvýhodnější, standardní přepravy).

Vrácení platby

Za účelem vrácení platby Vám v žádném případě nebudeme účtovat poplatky. Není možné vrátit platbu poštovní poukázkou či v hotovosti. Pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak, používáme na vrácení platby bezhotovostní převod na bankovní účet. Peníze za zboží zašleme nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží včetně vyplněného formuláře zpět na naše oddělení (případně, než prokážete, že vrácené zboží nám už bylo odesláno). 

Dárky a bonusy

Pokud vám byl společně se zbožím poskytnutý dárek nebo bonus, při odstoupení od smlouvy ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a vaší povinností je spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek nebo bonus.

Náklady na dopravu vráceného zboží

Náklady na dopravu související s vrácením zboží nesete v plné výši, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno standardním zásilkovým způsobem. Zpětná zásilka zboží je individuální.

Zboží prosím zašlete nebo doručte na tuto adresu: (nezapomeňte přiložit vyplněný formulář , jinak zásilku nebude možné identifikovat).

Adresa: Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis), Slovenská republika

e-mail: objednavky@kavalucaffe.cz anebo sklad@kavalucaffe.cz

Pokud odstupujete od smlouvy, zboží je možné vrátit pouze na uvedenou adresu. Za případnou ztrátu hodnoty zboží ručíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty zboží vznikla takovým používáním, které nesouvisí s nezbytným vyzkoušením zboží za účelem zjištění jeho povahy, vlastností a způsobu fungování. Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozeními a znečištěním. Zboží nám prosím podle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem, kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak našemu uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nedostatečným balením. Uvedené možnosti nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy prodávajícího: Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím.

5.Dodací podmínky

Dodávky realizujeme zásilkovým způsobem, a to pouze na území České republiky. Zásilka je doručena na místo, které v objednávce uvedete jako Dodací adresu. Pokud není v popisu daného produktu uvedeno jinak, je veškeré nabízené zboží (kromě vystavených kusů) připraveno k okamžitému odeslání a doručení v rámci 2 pracovních dnů. Pokud je doba dodání odlišná, naleznete o tom informaci na příslušné stránce k danému produktu.

 6.Ceny a přepravní podmínky

Ceny uvedené na stránkách jednotlivých produktů obsahují zákonnou daň z přidané hodnoty a ostatní náležitosti ceny. V případě oznámené akce je poplatek včetně dobírky zdarma. Pokud cena objednávky přesáhne hranici 30 EUR, neúčtujeme si žádné dodatečné přepravní poplatky. Srozumitelnou informaci o přepravních nákladech najdete i na stránkách věnovaných jednotlivým produktům, v nákupním košíku a na stránce, ze které můžete realizovat objednávku.

7.Přeprava zásilek

Dodávky realizujeme zásilkovým způsobem, a to pouze na území České republiky.  Dodávky realizujeme prostřednictvím našeho smluvního partnera 123 kurýr nebo SPS (zásilky se standardní hmotností a rozměry).

8.Platební podmínky

Platbu můžete u nás zrealizovat některým z následujících způsobů, ceny jsou zobrazovány včetně DPH v měně česká koruna.

Dobírka
Platba v hotovosti nebo platební kartou přímo konkrétnímu přepravci, který zásilku přiveze.

CardPay
Platba online kartou, Card Pay. Po odeslání objednávky vás systém přesměruje na zabezpečenou platební bránu a umožní vám online platbu platební kartou VISA, Mastercard, Maestro nebo Diners Club International. Vyplníte požadované údaje o kartě a odešlete platbu. O výsledku transakce nás banka informuje okamžitě, a tak můžeme zboží odeslat bez čekání.

9.Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení vlastnictvím společnosti WDK group s. r. o.

10.Poškození způsobené přepravou

Během přebírání zásilky od přepravce pečlivě zkontrolujte, zda není mechanicky poškozený obal. Pokud zjistíte poškození obalu, je třeba okamžitě vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Pokud obal nejeví známky poškození a zjistíte poškození produktu až při rozbalení, nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky nahlaste škodní událost způsobenou přepravou na následující adrese:
objednavky@kavalucaffe.cz anebo sklad@kavalucaffe.cz.

V e-mailu prosím uveďte číslo faktury nebo objednávky a přiložte fotodokumentaci poškození.  Pokud je další bezvadný kus k dispozici skladem k rychlému odeslání, zajistíme okamžitou výměnu a přepravu. Vy odevzdáte přepravci vadné zboží a my vám okamžitě po jeho přijetí zašleme nový kus.

Náklady na oboustrannou dopravu hradí WDK group s. r. o. Uvedený způsob řešení reklamace je možný pouze při nahlášení poškození během přepravy nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky. 

11.Záruka a reklamace

WDK group poskytuje záruku 24 měsíců na nepotravinové zboží (Kávovary a příslušenství) spotřebitelům. Záruční doba na nepotravinové zboží (kávovary a příslušenství) zakoupené právnickou či fyzickou osobou – tedy podnikatelem, je 12 měsíců.

Potraviny (produkty kávy, resp. jiné produkty, které lze považovat za potraviny) je možné reklamovat v rámci termínu určeného jako datum spotřeby. Pokud je na výrobku uvedeno, že se má výrobek zkonzumovat nejpozději do termínu od jeho otevření např. narušení obalu, zboží není možné reklamovat, pokud došlo k uplynutí dané doby. Zákazník je povinen v takovém případě řádně prokázat, kdy došlo k narušení obalu, pokud to nesplní, má se za to, že obal byl narušen momentem převzetí zboží.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zcela zaplacené u Prodávajícího na e-shopu www.kavalucaffe.cz nebo přímo v odběrném místě.

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit reklamované zboží na adresu:

Lucaffé, WDK group, s. r. o.
Bratislavská 81, 902 01 Pezinok (areál JŠ Servis), Slovenská republika

Zboží doručte vyčištěné, mechanicky nepoškozené včetně originálu účtenky nebo faktury. Pokud reklamované Zboží zasíláte poštou, doporučujeme Vám ho zabalit, tak aby se během přepravy nepoškodilo a zároveň si ho pojistit.

Prodávající rozhodne o reklamaci běžně do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Všechny právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné, včetně nákladů na doručení opraveného zboží Kupujícímu.

Záruční list

Ke každému zakoupenému produktu je přikládána faktura v papírové podobě (na prodejně pokladní doklad), která zároveň slouží jako záruční list. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě.

Zánik záruky:

  •  mechanické poškození zboží kupujícím
    •    používání zboží v neodpovídajících podmínkách
    •    neodborné zacházení
    •    zanedbání péče o Zboží

Chyby nebo poškození, které zaviní kupující neodborným zacházením nebo neodbornou montáží, jakož i použitím nevhodného příslušenství nebo změnou originálních částí, jsou ze záruky vyloučeny. Oprávnění na záruku zaniká i v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách.

Celý postup ohledně reklamací je zveřejněn v reklamačním řádu na internetové stránce www.kavalucaffe.cz, který doporučujeme zákazníkovi důkladně prostudovat před zakoupením zboží.

Alternativní řešení sporů

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající nebo určená osoba oprávněná posuzovat vady na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.Orgán dozoru


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi